KopiSmart Lat   Rus  
Бесплатный звонок : 80707080
 
 Login
 PasswordКатегорииNoteikumi par distances līgumu

Interneta veikals KopiSmart.lv un veikala īpašnieks SIA "Kopismart" neuzglabā pirkuma līguma kopijas.

Patērētāja tiesības, informācija par pasūtījuma atteikšanu un līguma laušanu

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 Noteikumi par distances līgumu nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma arī, ja: Patērētāju tiesību aizsardzības likums 14.pants. Preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem

 1. tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;
 2. tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
 3. tā nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;
 4. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;
 5. tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;
 6. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 28.pants

Patērētāja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

 1. attiecīgi samazina preces cenu;
 2. bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;
 3. apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
 4. atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, SIA "Kopismart" patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir nolietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņēmot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 12.pants. Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

 1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:
  1. līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;
  2. distances līguma;
  3. līguma par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku.
 2. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta otrajā daļā minēto līgumu noslēgšanas brīdī vai preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī iesniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts.
 3. Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.
 4. Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pamatojot to ar preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzekļiem, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas jākompensē patērētājam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.
 5. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
Prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu, kas ir 2006. gada 1. augusta MK Noteikumiem Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāma un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”: Vairāk informācijas par patērētāju tiesībām Jūs varat iegūt PTAC mājas lapā.22.11.2016 Теперь, в нашем офисе, по адресу A.Deglava 60,Rīga вы можете оплатить заказанные у нас товары и услуги банковской картой (VISA, MasterCard, Maestro).

03.10.2016
- К нашему ассортименту техники для печати добавилась продукция популярной фирмы Brother. Лазерные принтеры , струйные и лазерные мультифункциональные устройства , принтеры для печати этикеток , факсы а так же расходные материалы для них, тонер-картриджи, чернильные кртриджи и ленты для печати наклеек. Наши специалисты помогут вам в выборе печатающего устройства , подходящего именно вам. Звоните 80707080 или приходите в наш офис.

16.09.2016
- Наше предложение по заправке картриджей пополнилось. Теперь доступна заправка , лазерных картриджей для нового поколения принтеров HP. Заправка картриджей CF226A стоит всего 15 Евро с НДС (без замены чипа),  CF226X всего 20 Евро с НДС (без замены чипа). С полным ассортиментом моделей лазерных картриджей доступных для заправки, а так же с ценами на них, можно ознакомиться здесь.

14.09.2016
-Наше предложение по заправке картриджей пополнилось. Теперь доступна заправка цветных, лазерных картриджей для нового поколения цветных принтеров HP. Заправка картриджей HP CF410A Black, CF411A Cyan, CF412A Yellow, CF413A Magenta стоит всего 30 Евро с НДС (за 1 картридж любого цвета). С полным ассортиментом моделей лазерных картриджей доступных для заправки, а так же с ценами на них, можно ознакомиться здесь.

07.09.2016 На нашем складе появились      альтернативные, струйные картриджи для нового поколения принтеров HP. Совместимы с HP 302XL Black и HP 302XL Color.

07.09.2016 На нашем складе появились альтернативные, струйные картриджи для нового поколения принтеров Canon. Совместимы с PGI-570XL Black и CLI571XL cyan / magenta / yellow / black.

01.09.2016 Теперь у нас открыта бесплатная телефонная линия для приема заказов и консультаций 80707080. Ждем ваших звонков.

  2008-2018 SIA "Kopismart" © 2006-2018 CMS Altair v2.01 by BlackCatT     Цены на товары указаны с НДС (21%)